Adatkezelési tájékoztató

Ezúton szeretnénk tájékoztatni kedves vendégeinket, hogy a szálláshely-szolgáltatók, így a Mahónia Vendégház jogi kötelezettsége is a 2016. évi CLVI. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete (235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet) alapján a vendégek törvényben meghatározott adatainak rögzítése a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen (Vendég Információs Zárt Adatbázis: VIZA-rendszer).

Az adatkezelést jogszabályi kötelezettségének eleget téve Dinnyés Zsolt, mint szálláshely-szolgáltató, adatkezelő végzi.

Adatkezelő adatai:

Név: Dinnyés Zsolt

Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 279/B.

E-mail: mahonia.vendeghaz@gmail.com

Telefonszám: +36706123123

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Mahónia Vendégház által okostelefon segítségével rögzítésre kerülnek érkezéskor a vendég személyi azonosítására alkalmas fényképes okmányon lévő adatok. 

A rögzítésre kerülő adatok a következők:

  • családi és utónév;
  • születési családi és utónév;
  • születési hely;
  • születési idő;
  • nem;
  • állampolgárság;
  • anyja születési családi és utónév;
  • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatok;
  • harmadik országbeli állampolgár esetében[1] a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.
  • a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontját.

Adatkezelő tájékoztatja a vendégeket, hogy a VIZA rendszerbe történő okmánybeolvasás és s rendszerben való rögzítés során fényképfelvétel nem készül. Az okostelefont az adatkezelő csak és kizárólag a törvényi kötelezettségének teljesítéséhez használja, azzal fényképeket saját vagy harmadik személy részére nem készít.

A fent felsorolt adatokat adatkezelő az érkezés napjától számított 1 éven keresztül tárolja. Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy amennyiben e-mailben történő kapcsolatfelvételre kerül sor bármely oknál fogva, az üzeneteket azok megválaszolásáig tárolja, azután törlésre kerülnek.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének szükséges feltétele a személyazonosító okmány bemutatása, minden 14. életévét betöltött vendég esetében. Kérjük Vendégeinket, hogy utazás előtt megfelelő időben tekintsék át a személyazonosító okmányok igénylésének, kiadásának a feltételeit a Kormányablakok információs oldalán.

FONTOS!

A hatályos jogszabályok szerint amennyiben a vendég a személyazonosításra alkalmas okmányát, illetve útiokmányát nem mutatja be, a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Amennyiben a vendég nem mutatja be az okmányait a szálláshely-szolgáltatónak, szálláshely-szolgáltatás megtagadása kötelező a szolgáltató részéről, a szálláshely-szolgáltatónak nincs mérlegelési jogköre.

Amennyiben bővebb információt szeretne kérjük látogasson el a https://vizainfo.hu oldalra.

A Mahónia Vendégház a Magyar Turisztikai Ügynökség (a továbbiakban: MTÜ) által üzemeltetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK) történő statisztikai adatszolgáltatást is végez. Az NTAK-ba történő adatszolgáltatás szintén a szálláshelykezelő szoftveren keresztül valósul meg, a szoftverbe rögzített személyes adatokat nem tartalmazó statisztikai adatok automatikusan kerülnek át az NTAK-ba. Az NTAK-ban tehát csak összesített statisztikai adatok szerepelnek. Az MTÜ nem ismerheti meg a vendégek adatait (azokat a rendszer automatikusan kódolja), de a szálláshely-szolgáltató az adatokhoz szükség esetén hozzáférhet.

Kép és hangfelvétel:

 A Mahónia Vendégház kamerát működtet, a kamera kizárólag a szálláshelyhez tartozó parkolóhelyet figyeli és azt is csak „élő képben”, pontos idő szerint, vagyis a kamera felvételt nem tárol és hangot nem rögzít. A kamera működtetésének célja az esetleges vagyon elleni bűncselekmények megelőzése.

Az érintett jogai:

Az érintett személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást, hozzáférést kérhet, vagyis bármikor megkeresheti érintettként az adatkezelőt, hogy visszajelzést kapjon személyes adatainak kezeléséről. Kérelmére részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

Kérheti továbbá az érintett személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, vagy korlátozását is. Ezen kívül kérelmezheti a személyes adatainak hordozhatóságát.

Ezen kívül az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 15 napon belül bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy kérésére rendszerünkben tárolt személyes adatait rendszerünkből töröljük amennyiben azt a jogszabály lehetővé teszi. Az adatok törlése iránt kérelem, postai úton vagy e-mailen jelezve is megküldhető részünkre.

Egyéb rendelkezések:

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

Adatvédelmi kérdésekben az érintett bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


[1] harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek.

error: Védett tartalom !!

Pin It on Pinterest

Share This
Call Now Button